Regulament campanie Black Friday Delonghi 2018
Informatiile tale sunt in siguranta la noi!

Regulament campanie Black Friday Delonghi 2018

Campanie 'Black Friday' 2018

- Regulament  -

 

Descrierea campaniei:

Campania ‘Black Friday’ desfasurata in perioada 16.11.2018 - 30.11.2018, este organizata de M&N Italy Trading SRL (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bdul Eroilor,nr 130, Voluntari, Romania, cod unic de inregistrare RO18318555, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/109/2006, reprezentanta legal de Nicoleta Iugulescu, in calitate de Administrator.

In momentul intrarii in Campanie acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Angajatii si directorii M&N Italy Trading, agentiile de publicitate si promovare M&N Italy Trading, membrii organizatori ai Campaniei, si membrii apropiati ai familiei acestora (parinte, copil, frate/sora si sot/sotie ai acestora) sau membrii din casele respectivilor angajati si directori (persoanele care au locuit in aceeasi casa timp de cel putin trei luni din ultimele 12 luni anterioare perioadei aferente perioadei de Campanie) nu sunt eligibili. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

 

1. – ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania.

Persoanele juridice si fizice pot achizitiona un singur produs din fiecare cod. Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.

 

2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in magazinele M&N Italy Trading si pe : www.studiocasa.ro, www.delonghimagazin.ro, www.arietestore.ro , www.kenwoodstore.ro , www.braunstore.ro, www.sintonia.ro 

Portofoliul de produse si stocuri poate fi extins pe perioada campanie, in functie de factori care influenteaza acest lucru ( furnizori, stocuri etc)


Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):

 • Campania se desfasoara incepand cu data de 16.11.2018 ora 00.00 pana in data de 30.11.2018 ora 23.59;

 • In magazinele M&N Italy Trading: campania se desfasoara incepand cu data de 16.11.2018 ora 09.00 pana in data de 30.11.2018 la ora de inchidere a magazinelor.

  • Magazin Baneasa Mall Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr.44C, parter situat in Complexul Domus Mex Baneasa
  • Magazin Cluj Str. Manastur, Nr.2-6, parter In incinta Platinia Sopping Center, Cluj-Napoca
  • Showroom Studio Casa Pipera - Sos Bucuresti Nord Nr.14
  • Showroom-ul si sediul – B-dul Eroilor Nr.130 (Intr.Frasinului), Voluntari, Ilfov
  • Delonghi Global - Sos. Bucuresti - Nord ( Global Office Building)


 

3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil 

 

4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE 

Produsele implicate in Campanie: toate produsele din magazinele M&N Italy Trading participante la campanie sau de pe site-urile enumerate mai sus,  vor fi semnalizate prin postere, etichete sau preturi la raft, bannere si prin pagina dedicata campaniei.

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-30 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

In cazul comezilor online, transportul este gratuit atunci cand valoarea comenzii este egala sau mai mare cu 1000 lei. 

 

5 - CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

 Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavostra la acest Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

7 - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei / pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Organizatorului, din Bdul Eroilor,nr 130, Voluntari, Ilfov, Romania .

 

9 - FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

10 - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

11 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la acest Campanie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Campaniei. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legile privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa din Bdul Eroilor,nr 130, Voluntari, Ilfov, Romania.

Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

 

12 - TEMEIUL LEGAL

 

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator

MN&Italy Trading SRL

Nicoleta Iugulescu


Anexa 1


Cuprinde articolele specificate in campania Black Friday, oferta este valabila in llimita stocului disponibil.
Click aici pentru lista de produse